Jackopor® Ringmur RA

Jackopor® Ringmur RA er et gjennomprøvd og energiriktig byggesystem for gulv på grunn. Med sitt slissespor for radonsperren setter RA-serien en ny standard i markedet.

RA-ringmuren fra BEWI er en innovativ oppgradering av vårt RSB-element og setter en ny standard for ringmur i Norge: Med eget spor for radonsperren gjøres monteringen raskt og enkelt.

Jackopor Ringmur RA erstatter RSB

Ringmur type RA er et unikt, patentert ringmurselement fra BEWI. Det er utviklet etter etter nye anbefalinger fra SINTEF hvor radonsperren legges over det øverste isolasjonslaget, under betongen. Tidligere praksis har vært å legge sperren mellom isolasjonslagene.

RA-elementene har et spor i innervangen slik at radonsperren føres gjennom elementet og støpes inn i betongkjernen. Denne nyvinningen gjør montering av radonsperre raskt og enkelt. Nå har vi i tillegg kommet med eget RA-element egnet for bruk under dører og store vinduer som går ned til gulvnivå. 

Utviklet i samarbeid med brukeren  — testet og utprøvd

RA-elementet er utviklet gjennom dialog med håndverkeren — brukerne av ringmursproduktet. RA-elementet har rukket å bli både testet og utprøvd i markedet, og tilbakemeldingene er svært gode. Nå er altså produktet både salgs- og leveringsklart.

Jackopor® Ringmur RA er et gjennomprøvd og energiriktig byggesystem for gulv på grunn. Et ringmurselement skal løse flere utfordringer knyttet til byggets utforming og byggegrunnens beskaffenhet. Elementene fungerer som forskaling og tosidig isolering av ringmuren. Grunnforhold og den øvrige konstruksjonen er avgjørende for valg av høyde og type. En såleblokk bør benyttes ved dårlig grunnforhold og ved store laster. Ringmurselementet må være tilpasset konstruksjonen den skal bære, gi minst mulig varmetap og dermed redusert energiforbruk. Jackopor Ringmur reduserer kuldebroen mellom gulv og ringmur til et minimum, dette øker gulvtemperaturen i randsonen og gir bedre bokomfort og lavere energiforbruk.

Størst på sortiment — kan produsere på forespørsel

BEWI har markedets største sortiment for ringmur, systemet leveres med hjørneløsninger, elementlåser og fugemasse. Vi tilbyr også ringmurselementer med høyde inntil 2400mm med eller uten fibersementplate. Elementene produseres på forespørsel.

Jackopor Ringmur leveres med en utvendig betongbasert fibersementplate. Fibersementplaten er vedlikeholdsfri, frostbestandig og har en betongliknende overflate. Fibersementplaten kan benyttes ubehandlet, men merk at det kan være variasjoner i fargenyansen, i så tilfelle kan platen etterbehandles med murmaling for en enhetlig farge på overflaten. Fibersementplaten kan også være utsatt for riss forårsaket av naturlig uttørking og bevegelse. Riss er kun av kosmetisk karakter og har ingen konsekvens for ringmurens bæreevne. Platen er inntil 590 mm høy og er montert fra toppen.

Jackopor Ringmur RA er enkel og rask å montere, har god isolasjonsevne, lav vekt og er et komplett system. Byggesystemet sikrer en trygg, solid og en god isolert gulv på grunn.

Fordeler

foundation

Enkel montering

Ferdige hjørneløsninger
speed

God isolasjonsevne

Kan benyttes ved de fleste grunnforhold!
ac_unit

Ferdig utvendig behandlet

Lavt varmetap
recycling

Kort byggetid

Enkel montering av radonsperre med Ringmur RA