Energikalkulator

Kalkulerer gulvets oppnådde U-verdi gitt areal, isolasjonstykkelse og type grunn i denne løsningen.
Omkrets, ringmur m
Areal, gulv mot grunn
Oppvarmet bruksareal(hele bygget)
Isolasjonstype
Isolasjonstykkelse m
Grunntype
Kuldebro, overgang vegg/gulv
Ringmurens gjennomsnittlige tykkelse m
 
Normalisert kuldebro 0 W/m²K
U-Verdi, med hensyn til grunnforhold 0 W/m²K
U-verdi, med innbakt kuldebro og hensyn til grunnforhold 0 W/m²K

Referenser:
SINTEF Byggforsk Datablad 471.009 - Beregning av U-verdi og varmestrøm for konstruksjoner mot grunnen etter NS-EN ISO 13370