Thermomur® Bassengblokk

Bygg med Thermomur® og du får et godt isolert svømmebasseng

Fleksibelt og tilpasningsdyktig byggesystem for svømmebassenger, som holder godt på vanntemperaturen!

God isolasjon er avgjørende for å holde jevn temperatur og energiforbruket nede i svømmebasseng

Thermomur Bassengblokk kan brukes til svømmebassenget både med og uten tilbakefylling. Over terreng kan Thermomuren pusses eller kles med panel.

Blokka er 250 mm bred og har 50 mm isolasjon på begge sider av den 150 mm tykke kjernen, som fylles med betong. Siden som monteres mot innsiden av bassenget har en forsterket plate for bedre støtmotstand. Bassenget bygges med blokker av EPS og monteres som byggeklosser på en betonggrunn. Deretter armeres blokkene og fylles med betong. Utsiden har innebygd drenering som muliggjør tilbakefylling med eksisterende masser. Plastbinderne har spor for å sikre riktig plassering av armering.

Velg ønsket lengde, bredde, dybde og til og med ønsket form og design. Montér over bakken eller delvis nedgravd. Bygg i skråninger eller på andre utilgjengelige steder, som en ujevn fjelltomt.

Bassengblokken har lav vekt og er enkel å arbeide med. En standard blokk veier omtrent 1,1 kg. Enkel tilpasning i hjørner og ved åpninger gjør monteringen rask og enkel. Dette er et fleksibelt og tilpasningsdyktig byggesystem som passer perfekt for ulike former og terreng.