Jackopor® Ringmur RU

Jackopor Ringmur type RU benyttes ved vegg tykkere enn 198 mm, og bygg der det stilles ekstra krav til isolering, for eksempel lavenergiboliger.

Elementene leveres i 4 høyder. Standard lengde 1200 mm. Elementene monteres på avrettet byggegrunn uten behov for forskaling. Elementene låses ved hjelp av av en festekile som føres ned i et kilespor.

Jackopor Ringmur RU er støpt i Jackopor® og er påmontert Fibersementplate på elementets utside. Leveres i 4 standard høyder, og lengder på 1200 mm eller 2400 mm.

Elementene monteres på avrettet byggegrunn uten behov for forskaling og låses ved hjelp av av en festekile som føres ned i et solid kilespor.

 

Bruksområde

Jackopor Ringmur RU benyttes ved vegg tykkere enn 198 mm og laftet tømmerkasse, da kombinert med Jackopor Såleblokk.

Fordeler

foundation

Enkel montering, lavt varmetap

Ferdige hjørneløsninger
speed

God isolasjonsevne

Kan benyttes ved de fleste grunnforhold!
ac_unit

Ferdig utvendig behandlet

Komplett system, lav vekt
recycling

Kort byggetid

God beskyttelse mot kapillaritet og fuktvandring