BEWI Radon Barrier A

Radonduk klasse A. Sperresjikt mellom grunn og bygningsmasse.

Legges i mellom gruslag (Bruksgruppe A). Kan legges over avrettet gruslag og under isolajson, men da må bygget være tett før radonsperre monteres. For bruksgruppe B, som legges over øverste isolasjonslag - se BEWI Radon Barrier B.