Protecting people and goods for a better everyday

På BEWI skapar vi förpacknings-, komponent- och isoleringslösningar som produceras och konsumeras med minimal påverkan på miljön, samtidigt som vi vill leda arbetet mot en cirkulär ekonomi i vår bransch. Se våra lösningar & branscher
Sustainability

Vi leder förändringen mot en cirkulär ekonomi

Se hur våra lösningar möter utmaningarna i den globala förpackningsindustrin Läs mer
Processen

Vi skapar hållbara lösningar genom samarbete och partnerskap genom hela processen - från tidigt stadium till färdig produkt

update

Rätt produkt i rätt tid

Vi tillverkar rätt produkter vid rätt tidpunkt, från stora serier till mindre förpackningar, som inte kräver investering i specialverktyg.

blur_on

Materialval

Baserat på 3D-modeller eller den produkt som ska skyddas väljer vi material tillsammans med våra kunder.

design_services

Design

Våra designers gör en modell av den optimala förpackningslösningen. Modellen är baserad på aktuella specifikationer och visas i 3D.

groups

Samarbete

Vi hjälper dig genom hela processen, från tidigt stadium i produktplanering till färdig produkt med t.ex. stötsäkert eller isolerande material.

Om BEWI

BEWI är en ledande internationell leverantör av förpacknings-, komponenter- och isoleringslösningar

Vårt engagemang för hållbarhet är integrerat i hela värdekedjan, från produktion av råvaror och slutvaror till återvinning av begagnade produkter.

Sedan starten 1980 på ön Frøya i centrala Norge har vårt engagemang för att skapa värde för våra kunder, samhället och våra ägare etablerat BEWI som en drivande marknadskraft genom att erbjuda hållbara lösningar på innovativa och effektiva sätt.

Mer information till investerare