Om oss

Beskytte mennesker og varer for en bedre hverdag ved å tilby bærekraftig emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger på innovative og effektive måter

"Protecting people and goods for a better everyday"

BEWI er en ledende internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger. Engasjementet for bærekraft er integrert i hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer og sluttvarer til 2019.

Siden starten i 1980 på Frøya utenfor kysten av Midt -Norge har dedikasjonen til å skape verdi for våre kunder, samfunnet og våre eiere etablert BEWI som en drivende styrkestyrke ved å tilby bærekraftige løsninger på innovative og effektive måter. Styrt av visjonen om å beskytte mennesker og varer for en bedre hverdag leder vi endringen mot en sirkulær økonomi.

/

Vision — Protecting people and goods for a better everyday

Vår visjon er vår grunn til å være. Det er et høyere formål som gir alle på BEWI et felles mål og skiller oss fra hverandre.

Det betyr å ta ansvar og tilpasse virksomheten til morgendagens forventninger. Vi er allerede i gjengen. Jeg dag samler og 2019 BEWI flere tusen tonn isolasjon og emballasje. Ved å styre hele verdikjeden – fra råvarer til ferdig produkt og tilbake til råvarer – kan vi lukke loopen og lede endringen mot en sirkulær økonomi. Å komme dit vil ikke være lett. Vi må være bare engasjerte og nyskapende enn noen gang før, menn vi er på God vei.

 

Mission — Creating value by offering sustainable packaging, components and insulation solutions in innovative and efficient ways

I dag beskytter og isolerer våre produkter alt fra fisk og skjøre grønnsaker til skjøre produkter. BEWI -innovasjoner brukes i vegger, tak og gulv, under gater og veier og i broer.

Bærekraft er vår strategiske driver. Bærekraft kommer ikke bare fra råvarene vi bruker, men fra produkt- og designutvikling, produksjonsprosesser, bruk og gjenbruk. Ved å kombinere teknologi og innovasjon med produksjon og driftskunnskap, vil vi utvikle nye, bærekraftige områder for våre våre råvarer og råvarer produkter. Slik vil vi lede endringen mot en sirkulær økonomi.