En sirkulær økonomi og et inkluderende samfunn

I BEWI har vi satt ambisiøse mål for vårt bærekrafts arbeid. Denne strategien dekker hele verdikjeden vår med ambisjoner frem mot 2030.
Mission

Som en europeisk leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger er vi opptatt av å skape verdi for våre kunder, samfunnet og våre eiere.

Vår strategiske tilnærming til bærekraft er basert på tre pilarer:

Bli sirkulær

Å være en sirkulær virksomhet bygget på fornybar energi.

Delta aktivt i partnerskap

Å være en aktiv og ansvarlig partner slik at vi sammen med våre interessenter kan oppnå en sirkulær økonomi som opererer innenfor vår planet`s grenser.

Bidra til et inkluderende samfunn

Lag en positiv sosial innvirkning for alle på tvers av BEWI`s verdikjede.

/

Bærekraftige anskaffelser

BEWI har et betydelig årlig innkjøpsvolum, og vi ser på dette som en mulighet til å drive endring og øke vekt på bærekraft i vår verdikjede. Selv om vi setter klare mål og aktivt samarbeider med våre leverandører, jobber vi for å sikre at våre anskaffelser gjenspeiler målene våre knyttet til ressurseffektivitet, sirkulæritet og sosialt ansvar.

/

Distribusjon av produkter

Transport er en stor del av verdikjeden og står for mye av CO2 -utslippene. Vi jobber hele tiden med å redusere transporten vår ved å skape renere og mere effektiv logistikk. Vi vil jobbe for å optimalisere rutene våre, fylle kjøretøyer mer effektivt og samarbeide med logistikkleverandører for å kreve flere ikke-fossile alternativer.

/

Innsamling og resirkulering

Vi i BEWI er opptatt av å bli sirkulær. Vi jobber kontinuerlig med å øke vår innsamlingskapasitet gjennom investeringer og for å samarbeide med våre kunder og partnere for å sikre at produktene våre blir sortert for innsamling og materialgjenvinning.

/

Inkluderende samfunn

Vi vil stå opp for våre verdier og oppfatninger, gå inn for endring og spille en aktiv rolle for å støtte den. Dette betyr at vi aktivt vil engasjere oss med våre ansatte, partnere og naboer for å skape en positiv innvirkning på levebrødet i hele vår verdikjede.

Bærekraft i BEWI

Jordens balanse og sirkulær økonomi

Vi støtter omstruktureringen av FNs bærekraftige utviklingsmål (SDG).

For BEWI betyr sirkulær økonomi et rammeverk for hvordan vi kan optimalisere ressursene, med fokus på å redusere forbruket, og å holde verdien av produkter og materialer i loopen så lenge som mulig. Dette, sammen med overgangen til fornybar energi, respekt for biologisk mangfold og sosial inkludering vil sikre en mer bærekraftig bruk av ressurser samtidig som det bidrar til verdiskaping og økonomisk vekst. For BEWI betyr det å jobbe mot en sirkulær økonomi å jobbe med mange SDG, som en del av vår forretningsmodell.

 

En sirkulær økonomi og et inkluderende samfunn

BEWI Bærekraftstrategi

Etikk og etterlevelse

BEWI opererer i henhold til gjeldende regionale, nasjonale og internasjonale lover og regler.

Våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) dekker de grunnleggende kravene til korrekt forretningspraksis og gjelder for alle ledd i vår verdikjede. Ved å leve opp til kundenes og markedets forventninger, skaper vi felles verdi og kontinuerlig forbedringer.

Denne tilnærmingen beskrives gjennom våre fire kjerneverdier:
Responsible, proud, stable, care for quality.

Etiske retningslinjer

Har du opplevd kritikkverdige forhold, vennligst gi oss beskjed gjennom varslingskanalen

Whistleblowing guidelines

Whistleblowing communications channel