Jackofoam Søyleforskaling

Jackofoam® Søyleforskaling benytter samme prinsipp med sidevanger som tres ned i spor i en bunnplate. Justerbar fra 300x300 mm til 500x500 mm. Lastekapasitet opp til 56 kN (500x500 mm).

Søyleforskaling med lastkapasitet opp til 56 kN (500x500mm). Sidevangene plasseres i valgfrie spor i bunnplaten, dermed er kassen fleksibel fra 300x300mm til 500x500mm. Trykkstyrke bunnplate: Jackofoam 500. Trykkstyrke sidevanger: Jackofoam 250. Leveres flatpakket.