Jackopor® Ringmur R

Jackopor® Ringmur type R-element benyttes til garasjer og konstruksjoner med moderate krav til isolering.

Elementene leveres i 4 høyder. Standard lengde 1200 mm. Elementene monteres på avrettet byggegrunn uten behov for forskaling. Elementene låses ved hjelp av av en festekile som føres ned i et kilespor.
Fordelar

foundation

Enkel montering, Komplett system

Ferdige hjørneløsninger
speed

God isolasjonsevne, Lav vekt

Kan benyttes ved de fleste grunnforhold!
ac_unit

Ferdig utvendig behandlet

Lavt varmetap
recycling

Kort byggetid

God beskyttelse mot kapillaritet og fuktvandring