Thermodren®

Thermodren® er en trykksterk og solid diffusjonsåpen plate til utvendig isolering og drenering av kjellervegg. Gevinsten er en tørr og varm kjeller, sunt inneklima og bedre bokomfort.

Utvendig isolering gir jevn temperatur i murveggen. SINTEF anbefaler å legge minst halvparten av isolasjonen på kjellermurens ytterside for å unngå fukt og dårlig inneklima. Thermodren® er utviklet for å tilfredsstille denne anbefalingen.

Thermodren® produseres i trykksterk Jackopor® 70.

Platen har horisontale og vertikale hull som sørger for uttørking av kjellermuren og optimal drenering av fukt og vann. Gevinsten er tørr og varm kjeller, sunt inneklima og bedre bokomfort.

Thermodren® produseres i 100mm og 200mm tykkelse. Platene kan monteres både horisontalt og vertikalt slik at avkapp benyttes i videre montering, og høydejustering kan foretas i øverste skift. Dette reduserer kapp og svinn og gir positiv effekt for både økonomi og miljø.

Fiberduk i bruksklasse N2 hindrer finkornet masse i å tette Thermodren®-platens dreneringshull. Duken leveres enten ferdig pålimt eller løs på rull. Spesialtilpasset tilbehør som styringsplugger, festeplugger, overgangs- og avslutningslister sikrer effektiv og korrekt montering.

Thermodren® er patentert.

FUKTIG KJELLERVEGG – HVORDAN UNNGÅ PROBLEMET?

Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller er spesielt utsatt og kan ofte oppleves som rå og utrivelig, kombinert med en vond lukt. Denne ”kjellerlukten” skyldes som regel fukt.

Årsakene til fukt er flere. Det kan være dårlig drenering, slik at vann fra terrenget trenger inn i konstruksjonen. Det kan også være feil isolering, noe som fører til at selve kjellermuren fortsatt er kald, slik at varm inneluft treffer den kalde muren og kondenserer på innsiden av veggen.

Fuktig miljø danner grunnlag for mugg som sprer seg til materialene rundt og gir problemer som fuktskader, råte, vond lukt, allergier, helseskader og høye oppvarmingskostnader.

I byggdetaljblad 523.111 “Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting” beskriver SINTEF Community hvordan man best kan sikre kjellerrom mot fukt ved hjelp av isolering. SINTEF anbefaler at minst halvparten av isolasjonen skal være på yttersiden av muren. Veggene holdes da varme og tørre slik at fukt i konstruksjonen, mugg og dårlig inneklima unngås.

Thermodren® er utviklet i det som tidligere het Jackon, i tett samarbeid med SINTEF og den profesjonelle brukeren for å tilfredsstille disse anbefalingene.

Fordeler

foundation

God isolasjonsevne

Bedre inneklima
speed

Drenerende

Lavere fyringskostnader
ac_unit

Tørr kjellervegg

Bedre totaløkonomi
recycling

Ingen kjellerlukt

Økt boligverdi