Jackopor Ringmur RA

Den nye RA-ringmuren setter ny standard for ringmur i Norge

BEWI sin patenterte RA-ringmur har eget spor for radonsperren. Se hvordan det gjør hverdagen på byggeplassen enklere og mer effektiv.

—Den nye ringmuren heter RA, som hinter mot radon. Det skyldes det nye sporet som du ser i elementet, hvor du enkelt kan dra inn en rims og mye enklere montere radonsperren – rett i ringmuren!

Det forklarer distriktssjef Frank Lønseth i BEWI Insulation. Han har solgt mye ringmur gjennom årene, og nå har RA-modellen overtatt for den gamle RSB-varianten.

Vi er ute på byggeplass for en ny enebolig, hvor RA-løsningen er selvskreven. For de som bygger blir jobben enklere, mer effektiv, og resultatet ser rett og slett bedre ut. Også håndverkerne vi møter på dagens prosjekt, sier seg fornøyde med oppgraderingen av ringmuren.

Kan man egentlig velge noe annet etter dette?

I videoen her, viser Frank hva RA-ringmuren fra BEWI er, og hvordan det hele fungerer på byggeplassen.

Jackopor Ringmur RA blir ny standard for ringmur, med eget spor for radonsperren i elementet.

Enkel montering og smart rims rett i sporet

Ringmur type RA er utviklet etter etter nye anbefalinger fra SINTEF, hvor radonsperren legges over det øverste isolasjonslaget, under betongen. Tidligere praksis har vært å legge sperren mellom isolasjonslagene.

RA-elementene har et spor i innervangen slik at radonsperren føres gjennom elementet og støpes inn i betongkjernen. Denne nyvinningen gjør montering av radonsperre raskt og enkelt.

I tillegg har BEWI utviklet et eget RA-element egnet for bruk under dører og store vinduer som går ned til gulvnivå – RA Dørlement. Dette gir mer stabil bæring, og hindrer vesentlig varmetap gjennom ringmuren.

Se video med Frank som forklarer og viser dørelementet her:

 

Jackopor Ringmur RA blir ny standard for ringmur, med eget spor for radonsperren i elementet.
I tillegg til vanlig RA-ringmurseleent har BEWI utviklet et eget dørelement. Dette er spesielt egnet for bruk under dører, skyvedører og større vinduer ned til gulv.

Spesialutviklet element for dør- og vindusområder

Jackopor Ringmur RA er enkel og rask å montere, har god isolasjonsevne, lav vekt og er et komplett system. Byggesystemet sikrer en trygg, solid og godt isolert gulv på grunn-løsning. Ringmuren fungerer både som forskaling og tosidig isolering av ringmuren, og er derfor et smart valg med tanke på å minimere energitap fra bygget.

RA-ringmuren fra BEWI har erstattet tidligere RSB-modell, og vi opplever begeistring i markedet etter lanseringen.

—RA-ringmuren har raskt blitt en favoritt blant kundene, og det er ikke så rart. Med det nye sporet for å enkelt legge radonsperren, blir jobben på byggeplass både enklere og mer elegant utført, konstaterer salgsdirektør Trond Johannessen i BEWI Insulation Norge.

—Dørelementet er i tillegg blitt en naturlig del av leveransen på de fleste prosjekter vi leverer til nå. Det er gøy når innovasjonsarbeidet slår såpass godt ut i nye, smartere løsninger, legger han til.

RA-ringmuren er patentert, og er den eneste i markedet med en slik løsning.

Den kom i salg sommeren 2023, og er selvsagt lagerført fra BEWI. Se prisliste med NOBB-nummer her.

Kontakt din lokale BEWI-representant for mer om RA-ringmuren

Frank Lønsethavatar

Frank Lønseth

Distrikssjef Østfold / Fagansvarlig tak

Stian Grueravatar

Stian Gruer

Distriktssjef Oslo & Akershus

Bjørn Eideavatar

Bjørn Eide

Distriktssjef Innlandet

Brage Johanssonavatar

Brage Johansson

Distriktssjef Trønderlag & Nordland

Svein Nilssonavatar

Svein Nilsson

Distriktssjef Vestfold, Buskerud og Telemark

Thomas Thorsenavatar

Thomas Thorsen

Distriktssjef Rogaland & Agder

Henrik Qvigstadavatar

Henrik Qvigstad

Distriktssjef Vestland / Møre & Romsdal

Lars Herman Evensenavatar

Lars Herman Evensen

Salgssjef Proff. VA, Storkunde og Husprodusenter

Espen Winnbergavatar

Espen Winnberg

Distrikssjef Troms & Finnmark