Thermomur® 250

Originalet Thermomur® 250 är lika aktuell nu som då

U-värde 0,31 W/m²K. Format 250 x 1200 mm. 150 mm homogen betongkärna.

Thermomur® 250 består av formsatta element i Jackopor® och ger dig en färdig vägg med dubbelsidig isolering utan köldbryggor.

Övriga Thermomur®-serier är vidareutvecklingar av denna produkt. Trots nya framsteg och utvecklingar är Thermomur® 250 fortfarande lika relevant som de nya serierna. Thermomur® 250 utgör ett fullvärdigt byggsystem som passar perfekt för enklare byggnationer. I vissa fall är 10 cm isolering allt som behövs, Thermomur 250 är särskilt lämpligt för grundmurar och väggar i garage.

Thermomurblocken staplas enkelt som byggklossar och har en vikt på endast cirka 1,5 kg. Den smidiga monteringen och den låga vikten gör byggprocessen snabb och minskar arbetsbelastningen jämfört med traditionella byggsystem.

Thermomursystemet finns nu även bedömt hos Wikells Byggberäkningar

Fördelar

foundation

Välbeprövat och tryggt system, Bärande betong

Låg vikt
speed

Komplett byggsystem

Snabb och enkel montering
ac_unit

Energieffektivt hem

Färdigisolerad vägg
recycling

Hållbart

teknisk godkänd och återvinningsbart byggsystem