Montering thermodrän

Dränering

Genom utvändig isolering bevaras värmen och torrheten i källarväggen, vilket effektivt motverkar den vanliga källarlukten.
Dränering

När källaren används som boyta, ställs högre krav på dränering och isolering. Vi har allt i en och samma skiva.

water_damage

Torr källarvägg

Sunt inneklimat

ac_unit

Isolerar

Mot värme, kyla och fukt

loop

Återvinningsbar

Thermodrän är producerad helt i EPS och är därmed 100% återvinningsbar.

Utvändig isolering och dränering i kombination

Fukthandboken rekommenderar att värmeisolering placeras på utsidan av den bärande väggen och kan få utgöra en del av fuktskyddet. Om isoleringen som används dessutom är diffusionsöppen kommer väggen kunna torka ut mot terrängen. Utvändig dränering och isolering är nödvändiga för att upprätthålla en sund byggnadsmiljö, särskilt för källarutrymmen. BEWIs dränerings- och isolerskiva Thermodrän är optimal för detta ändamål. Att hantera dessa aspekter säkerställer byggnadens långsiktiga hållbarhet.

Fuktreglering: Utvändig dränering leder bort överskottsvatten från fundament och källarväggar, minskar risken för fuktintrång och skador.

Isolering: Genom utvändig isolering hålls källarväggen varm och torr, minskar risken för kondens och fuktintrång.

Energieffektiv: Genom att minska värmeförlusterna genom källarväggarna kan utvändig isolering bidra till att förbättra byggnadens energiprestanda och minska energikostnaderna för uppvärmning och kylning

Hälsosam inomhusmiljö: Torra välisolerade källare ger en sund inomhusmiljö.

Långsiktig hållbarhet: Investeringar i utvändig dränering och isolering förlänger byggnadens livslängd och minskar behovet av framtida reparationer och underhåll.

Thermodrän montering

Effektiv dränering för varm, torr källare

Välj BEWIs Thermodrän som både isolerar och dränerar

  • Robust: Smular inte vid hantering på byggarbetsplatsen
  • Värmeisolerande: Helgjuten skiva i tryckstark Jackopor
  • Dränerande: Hål och spår för optimal diffusion och dränering
  • Torr källarvägg: Horisontella hål för torkning av källarvägg
  • Vinst: Sunt inomhusklimat, ingen källarlukt och reducerad energikostnad
  • 100% återvinningsbar

Thermodrän producerad i EPS – ett hållbart val

På BEWI har vi bestämt oss för att leda utvecklingen mot en cirkulär ekonomi Ett viktigt steg är vårt system för insamling och återvinning av EPS- spill och avfall.

EPS är 100% återvinningsbart och vi omvandlar den insamlade EPS:en till råmaterial för produktion av ny EPS.

Thermodrän
Dränering

Välj rätt produkt för din dränering