Jackopor® EPS

Med Jackopor® EPS får du en välisolerad konstruktion

Jackopor® skivor används där isoleringen läggs på dränerande material, t.ex. platta på mark.

Jackopor® isolering för energieffektiva byggprojekt

Jackopor® EPS är särskilt utformat för att användas vid isolering av dränerande underlag, som exempelvis platta på mark-konstruktioner. EPS kombinerar låg vikt med enkel hantering, vilket gör arbetet smidigt och bekvämt.

Isolering med Jackopor® EPS resulterar i konstruktioner som är både välisolerade och fuktsäkra samtidigt som energiförbrukningen hålls nere. Jackopor® är fritt från skadliga ämnen och produktionen avger inga farliga gaser. Oavsett om det handlar om isolering till grund, tak, golv eller fasad, är Jackopor® ett mångsidigt material som ger energieffektiva, väl skyddade konstruktioner utan risk för fukt, mögel eller miljöskadliga ämnen. Välj Jackopor® för hållbar och framtidssäker isolering av dina byggprojekt.

Lätta fyllnadsblock för ersättning av massor under vägar, byggnader och mot stödmurar. Block av Jackopor® EPS är ett utmärkt material för fyllnad på mark med dålig bärförmåga, t.ex. vid byggnation av vägar, underlag för byggnader och uppfyllnads vid stödmurar. Jackopor® EPS förbättrar stabiliteten och kan bidra till att begränsa sättningarna.

 

Lätt och stark konstruktion

Trots sin låga vikt har Jackopor® skivor en imponerande bärförmåga.

Minskade uppvärmningskostnader

Isoleringsförmågan hos Jackopor® bidrar till en minskad energikonsumtion och därmed lägre uppvärmningskostnader.

Effektivt skydd

Skivorna skyddar mot kyla, vind, fukt och mögel, vilket skapar en varm, torr och hälsosam bostadsmiljö.

Miljövänligt

Jackopor® EPS är 100% återvinningsbart och ger en hållbar isoleringslösning.

Fördelar

foundation

Bra isolerförmåga

Bidrar till lägre energikonsumtion
grain

Kapillärbrytande

vertical_align_bottom

Hög tryckhållfasthet

Låg vikt med hög bärförmåga
recycling

Hållbart

EPS är 100% återvinningsbart