Siroc® Ljudfog

Hindrar ljudöverföring mellan grundplattor.

Optimal mellan lägenheter

Ljudfogen används för att hindra ljudöverföring i platta på mark. Fogen monteras mellan cellplasten för att göra en genomgående skarv i betongplattan och på så vis förhindra att ljudet sprider sig t.ex. mellan lägenheter.

Ljudfog består av en fibercementskiva omsluten av 9 mm ljudabsorberande polyeten på båda sidorna. Den beräknade stegljudsnivån vid användnig av BEWIs ljudfog uppfyller krav för ljudklass A med god marginal. Ljudfogen uppfyller även kraven för luftljudsisolering via plattan för ljudklass A. OBS! Gäller under förutsättning att övriga konstruktionen och transmissionsvägar uppfyller ljudklass A.

Går att få i höjd 302-702 mm.