Cirkulär ekonomi

Stäng loopen med BEWI
Tydlig koncernstrategi för miljövänlig produktion

BEWI arbetar målinriktat för att vara en del av lösningen

BEWI Insulation Sverige har definierat en tydlig koncernstrategi för att arbeta med miljövänlig produktion och hantering av våra produkter. Vi arbetar målinriktat för att vara en del av lösningen på den globala utmaningen med användningen av plastprodukter.

Cirkulär ekonomi är högt prioriterad i alla delar av organisationen och är förankrad i koncernledningens strategi.

Vi har intensifierat vårt arbete och närvaro inom relevanta branschorganisationer. Vi är medlem i EPS Sverige där vi tillsammans med andra tillverkare av EPS i Sverige arbetar med att sprida information om materialets många möjligheter och hur det används på ett korrekt sätt. Vi är även med i Plastics Europe och EUMEPS.

Kortsiktiga mål och åtgärder inkluderar kartläggning av produkter och förpackningar med hänsyn till hållbarhet, ökad användning av återvunnet material i produkterna och minskning av utsläpp/spill från produktion och hantering av produkter.

Stäng loopen med BEWI

Hos BEWI samlar vi in och återvinner EPS

Använd EPS samlas in och komprimeras

EPS samlas in i samarbete med våra kunder. Vår division BEWI Circular ser till att ta bort all luft från materialet, vilket innebär att vi kan ha cirka 400 kg komprimerad EPS på en pall.

Extrudering av rGPPS

Vi omvandlar använd EPS till rGPPS (recycled general-purpose polystyren), som kan återvinnas flera gånger.

Tillverkning av återvunnen EPS-råvara

På BEWIs råvarufabriker omvandlas rGPPS till ny EPS-råvara.

Återvunnen isolering - GreenLine

Med vår återvunna EPS-råvara kan vi producera 100 % återvunnen isolering.

Kan användas igen och igen

Ur ett miljöperspektiv är den bästa återvinningen av rGPPS att det omvandlas till ny EPS. Med BEWIs återvunna EPS-råvara kan vi producera 100 % återvunnen isolering.

Återvinningsmål på minst 60 000 ton EPS per år

EPS är 100 % återvinningsbart. Vi samlar in EPS som vi sedan kan använda för att producera nya isolerlösningar.

Som en ledande tillverkare av EPS vet vi nästan allt om materialet, inklusive hur man återvinner det korrekt. Det är en integrerad del av vår affärsmodell.

BEWI har ett årligt återvinningsmål på minst 60 000 ton EPS.

Vi vet alla varför återvinning är bra, men det skadar inte att bli påmind om det, så här är några enkla skäl till att du bör återvinna med BEWI:

  • Det är bra för miljön.
  • Det är kostnadseffektivt.
  • Det hjälper er att nå era mål för minskning av koldioxidutsläpp.