Cirkulær økonomi

Luk loopet med BEWI.
Klar koncernstrategi i arbejdet med miljøvenlig produktion

BEWI arbejder målrettet på at være en del af løsningen

BEWI har defineret en klar koncernstrategi i arbejdet med miljøvenlig produktion og håndtering af vores produkter, og vi arbejder målrettet på at være en del af løsningen på den globale udfordring, som omhandler brug af plastprodukter:

Cirkulær økonomi er højt prioriteret i alle dele af organisationen og er forankret i ledelsens strategi på koncern niveau.

Vi har intensiveret vores arbejde og tilstedeværelse i relevante brancheforeninger. Dette gælder i de enkelte lande, men vi deltager også i europæiske foreninger som Plastics EuropeEUMEPS og EXIBA.

Kortsigtede mål og tiltag omfatter kortlægning af produkter og emballering med tanke på bæredygtighed, øget brug af recirkuleret materiale i produkterne og reduktion af udslip/spild fra produktion ved håndtering af produkter.

Luk loopet med BEWI

Hos BEWI indsamler og genanvender vi EPS

Brugt EPS indsamles og komprimeres

EPS indsamles i samarbejde med vores kunder og via EPS-branchen i samarbejde med de danske kommuner. Vores division BEWI Circular sørger for at fjerne al luften fra materialet, hvilket betyder, vi kan have ca. 400 kg komprimeret EPS på en palle.

Ekstrudering af rGPPS

Vi omdanner brugt EPS til rGPPS (recycled general-purpose polystyren), der kan recirkuleres adskillige gange.

Produktion af recycled EPS-råvare

På BEWI’s råvarefabrikker omdannes rGPPS’en til ny EPS-råvare.

Genanvendt isolering - GreenLine

Med vores recycled EPS-råvare kan vi producere 100 % genanvendt isolering.

Kan anvendes igen og igen

Miljømæssigt er den bedste genanvendelse af rGPPS, at det omdannes til ny EPS. Med BEWI’s recycled EPS-råvare kan vi producere 100 % genanvendt isolering.

Genanvendelsesmål på mindst 60.000 tons EPS hvert år

EPS er 100% genanvendeligt. Vi indsamler EPS, som vi kan anvende til at producere nye isoleringsløsninger.

Som en førende producent af EPS ved vi stort set alt omkring materialet herunder også, hvordan man genanvender det korrekt. Det er en integreret del af vores forretningsmodel.

BEWI har et genanvendelsesmål på mindst 60.000 tons EPS hvert år.

Vi ved alle hvorfor genanvendelse er en god ting, men det skader jo ikke at blive mindet om det, så her er nogle enkelte årsager til, hvorfor du bør genanvende med BEWI:

  • Det er godt for miljøet.
  • Det er omkostningseffektivt.
  • Det bringer jer tættere på målene for CO2-reduktion.
EPS vejer tungt i CO2-regnskabet

Det tager BEWI ansvar for med GreenLine genanvendt EPS

Eksempel på klimapåvirkning (kg CO2-ækv./m2/år) på bygningsdele.

Kilde: LCA i praksis fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Bygningseksempel 1 side 28-29): lca-i-praksis-introduktion-og-eksempler-pa-livscyklusvurderinger-i-byggeprojekter-januar-2021-1.pdf (byggeriogklima.dk)

I en rapport fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen viser en gennemgang af LCA for et enfamiliehus de elementer, som bidrager mest til projektets klimapåvirkning.

Figuren viser tydeligt, at det særligt er terrændækket, som vejer tungt i CO2-regnskabet, når man bygger nyt. Derfor er der også besparelser at hente ved at anvende genanvendte alternativer såsom GreenLine-isolering fremfor ny EPS.

Har du spørgsmål?

Vi står klar til at hjælpe

Anders E. Sørensenavatar

Anders E. Sørensen

HSEQ Manager