Fundament

BEWI letter støbningen af bygningens sokkel.
Foundation solutions

Stadig større klimakrav i Bygningsreglementet kan i de kommende år være med til at fremme byggeri med fundering til lav dybde.

speed

Enkel montering

Kort byggetid.

water_damage

God varmeisolering

Ingen kuldebroer.

check

Betonbesparende

Du sparer over 300 l. beton per løbende meter sokkel til randfundamentet.

cloud

CO2-besparende

Helt op til 50%.

Fundering til lav dybde

BEWI Sokkel-elementer bruges til fundering til lav dybde for såvel lette som tunge ydervægge til bygninger i 1 til 1,5 plan. Elementerne kan bruges til at bygge i forskudte plan og kan kombineres med stort set alle funderingsformer – oftest sandpudefundering, men også skruefundamenter, pæle, lastkompensation og pladefundering.

Fundering til lav dybde blev i Danmark taget i brug 1990-erne i byggeriet af enfamiliehuse og sommerhuse, og senere er metoden også brugt ved byggeri af bygninger med forskudt plan som rækkehuse, skoler og institutioner. Det skønnes, at der i dag er bygget 15.000-18.000 bygninger med metoden.

Metoden påkalder sig i øjeblikket voksende opmærksomhed, da den kræver mindre beton og gravearbejde og dermed udleder mindre CO2 end de traditionelle løsninger med støbning i dybden.

Det er typisk muligt at halvere forbruget af beton ved at støbe fundamentet i forme af EPS. Samtidig med at den lave dybde kræver mindre beton i støbningen, så giver BEWI Sokkel-elementerne i EPS mere præcis kontrol med forbruget af beton end de traditionelle løsninger, hvor der graves en rende i jorden.

Økonomiske fordele

Udover besparelser i forbruget af beton har støbningen med BEWI Sokkel økonomiske fordele, da metoden sparer arbejdstimer og arbejdsgange på byggepladsen. For den udførende betyder det, at der kan skæres et par dage af byggetiden. Byggeperioden er typisk kortere, da der er mindre gravearbejde, og sokkelelementerne er enkle og hurtige at montere. Der spares en betonstøbning i forhold til traditionel støbning med fundament og terrændæk, og derudover er der mulighed for at undgå sokkelpuds, som risikerer at revne.

Som en yderligere bonus bliver arbejdsmiljøet på byggepladsen bedre, da de lette sokkelelementer ikke giver samme tunge løft som traditionelle byggematerialer. Metoden giver endvidere en nem integrering af radonsikring.

Større fokus på CO2

Fundering med BEWI Sokkel-elementer giver en ensartet overflade, og elementets isolering er en effektiv afbrydelse af kuldebroer og skaber en sokkel med mindre varmetab, som gør det lettere at overholde kravene i energirammen for byggeriet.

Byggebranchen har, som en naturlig følge af CO2 kravene i BR23, i løbet af det seneste år fået større fokus på at mindske forbruget af beton og dermed udledningen af CO2. Det er med til at give større opmærksomhed på fundering til lav dybde med BEWI Sokkel elementer.

Beregn dit sokkelprojekt her

Vores salgsteam står klar til at hjælpe

Kontakt os for mere information

Henrik Schmidtavatar

Henrik Schmidt

Area Manager, Jylland

Martin Hansenavatar

Martin Hansen

Area Manager, Jylland og Færøerne

Lars Erik Clausenavatar

Lars Erik Clausen

Area Manager, Sjælland og øer

René Hansenavatar

René Hansen

Area Manager, Sjælland og Fyn

Se vores case stories — Fundament