BEWI Radonplade

Med BEWI Radonplade og BEWI Radon Connect får du sikkerhed for, at du til hver en tid kan nedbringe radonindholdet i indeklimaet med op til 99%. Løsningen er bygbar, sikker og effektiv.

BEWI Radonplade er formstøbt med smalle luftkanaler - en såkaldt sugplade. Pladen indbygges under nederste lag EPS-isolering i terrændækket. BEWI Radonplade 250 anvendes, hvor højere trykstyrke er påkrævet.
Fordele

home

Nedbringer radonindholdet i indeluften med op til 99%

check

Kan altid efterregulere radonindholdet i indekliamet

speed

Er hurtig at udlægge

Nedbringer radonindholdet i indeluften med op til 99%

Radon trænger ind i vores bygninger via revner og sprækker pga. den trykforskel, der er inde i bygningen og under bygningen. Det betyder, at vores bygningsmasse fungerer som en radonstøvsuger. Ved for højt radonindhold i indeluften kan det få helbredsmæssige konsekvenser for dem, som opholder sig i bygningen.

BEWI Radonplade lægges under nederste lag Flamingo®-isolering i terrændæk for at etablere et suglag mod radon. Med denne metode modarbejdes bygningens radonstøvsuger-effekt, og radon trækkes effektivt og sikkert ud af bygningen via aftræksrøret monteret i BEWI Radon Connect.

Radonindholdet i indeluften i nybyg- & renoveringsprojekter må ikke overstige 100 Bq/m³. Dette krav er ufravigeligt og har været en lovpligtig del af Bygningsreglementet siden 2010.

Radonsikring med både tætning og trykudligning

En kombination af tætning og trykudligning er den sikreste løsning imod radonindtrængning.

Til tætning mod radon anbefaler vi BEWI Radon Solution, som er en totalløsning indeholdende en slidstærk radonspærre (radondug) med tilbehør.

Til trykudligning anbefaler vi BEWI Radon Plade og BEWI Radon Connect, som den absolut mest effektive løsning, fordi den aktivt trækker radon ud af bygningen. BEWI Radon Connect sikrer samtidig korrekt placering af aftræksrøret på sugpladen.

Denne opbygning får opbakning fra BUILD og vurderes som et uundværligt tiltag mod radonindtrængning. Levetiden for radonpladen i EPS er 60 år iht. Jackons EPD. Korrekt indbygget EPS forventes at have samme levetid som den bygningsdel, det indbygges i.

Hvorfor radonsikre med både radonspærre og sugplade?

Forudsætningen for at suglaget fungerer optimalt er, at du har tætnet mod terræn med enten radonspærre (barrier) eller kantmembran (barrier strip) og et tæt betondæk.

Skulle de radonsikringstiltag, du har gjort, vise sig ikke at være tilstrækkelige, kan suglaget aktiveres.

BEWI’s radondug kan erstatte dampspærren.

Du kan nemt og billigt få lavet en måling af radonindholdet i indeklimaet. Hvis det viser sig, at radonniveauet overskrider Bygningsreglementets grænseværdi på 100 Bq/m³, vil man skubbe ansvaret bagud til dem, der har bygget bygningen. Der er derfor også en økonomisk risiko forbundet med enten at undlade radonsikringen eller ved at udføre radonsikring, der er bygget forkert eller baseret på forældede traditioner.

Vi hjælper dig i gang

Kontakt os for mere information

Henrik Schmidtavatar

Henrik Schmidt

Area Manager, Jylland

Martin Hansenavatar

Martin Hansen

Area Manager, Jylland og Færøerne

Lars Erik Clausenavatar

Lars Erik Clausen

Area Manager, Sjælland og øer

René Hansenavatar

René Hansen

Area Manager, Sjælland og Fyn