Medlemskap

BEWI är medlem i flera branschorganisationer.

BEWI är medlem i EPS Sverige

I Sverige är BEWI en aktivt deltagande i EPS Sverige, som arbetar för öka kompetensen kring EPS som isolering till svenska användare. Både när det gäller användningsområden och materialets egenskaper i en cirkulär ekonomi. Det arbetas med konkreta åtgärder för att öka insamling och återvinning.

BEWI arbetar aktivt med Operation Clean Sweep

Miljöprogrammet Operation Clean Sweep är plastindustrins eget initiativ för att förebygga att produktion och transport av plast blir en källa till förorening av naturen. En viktig hörnsten i OCS-programmet är att utbilda personalen och främja en känsla av ansvar hos alla medarbetare, så att det blir en gemensam uppgift inom företaget att säkerställa att ingen plast från produktionen hamnar i miljön.