Certifiering

Hos BEWI arbetar vi kontinuerligt med att utveckla miljövänliga produkter.

ISO-certifiering

Hos BEWI arbetar vi kontinuerligt med att utveckla mer miljövänliga produkter. Vi är certifierade enligt ledningssystem för miljö ISO 14001:2015 och ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2015.

Miljödokumentation

Vi har tagit fram EPD (Environmental Product Declaration) – ett dokument som summerar miljöprofilen till en produkt. Vårt mål är att det ska finnas EPD på alla våra produkter.

Alla våra produkter som är tillverkade av eller med expanderad eller extruderad polystyren kan användas i BREEAM NOR-certifierade byggnader, eftersom produkterna inte innehåller miljögifter som listas i A20-listan. Genom bland annat Nordic Ecolabel kan vi dokumentera att våra produkter uppfyller ett antal stränga hälsorelaterade och miljömässiga krav.

EPD och annan miljödokumentation

Hitta miljödokumentation

Har du frågor?

Vi är redo att hjälpa till

Ahmad Nazalavatar

Ahmad Nazal

Teknisk Support