BEWI Radon

Radonspärr mellan mark och bostad.

Placeras mellan isoleringen eller under nedersta lagret av isolering

Teknisk godkänd lösning som är enkel att montera.

Användning av radonspärr och radonbrunn är en smart och enkel åtgärd för att så ett tryggt inomhusklimat. BEWI har genomtänkta och dokumenterade lösningar för radonsäkring. BEWI Radon Solution är ett radonspärrsystem med en mjuk duk och tillbehör som kan monteras ända ner till -5 grader. Radonspärrsystem är godkänd av Sintef Byggforsk. Användning av BEWI Radon Solution tillsammans med våra övriga produkter ger ett bra, sunt och tryggt inomhusklimat.

I Sverige är gränsvärdet för radon i nya byggnader 200 och för arbetsplatser 400 Bq/m3.