Jackofoam® XPS Källarväggsskiva

Vid högre belastning. Spårad skiva (två sidor) för dränering och utvändig isolering av källaryttervägg.

BEWIs spårade källarväggsskiva passar utmärkt både vid renovering så väl som nybyggnation.

Vid isolering utvändigt kommer källarväggen hålla sig varm och torr och den typiska källarlukten försvinner. BEWI källarväggsskivor både isolerar och dränerar i en och samma skiva. Isolerar man utvändigt så medför det att källarmuren håller sig varm och torr. Man kan höja temperaturen i källaren samtidigt som den relativa fuktigheten minskar.

BEWIs dränerings- och källarväggsskiva passar utmärkt både vid renovering så väl som nybyggnation.

Utanpå källarväggsskivan läggs en fiberduk för att förhindra att finkornigt material tränger in och tätar skivan. Fiberduken fästs med dukstift och avslutas i överkant med en avslutningslist.