BEWI letter støbningen af bygningens sokkel

Stadig større klimakrav i Bygningsreglementet kan i de kommende år være med til at fremme byggeri med fundering til lav dybde.

Sikker og isolerende løsning til lav fundering

Fundering til lav dybde blev i Danmark taget i brug 1990-erne i byggeriet af enfamiliehuse og sommerhuse, og senere er metoden også brugt ved byggeri af bygninger med forskudt plan som rækkehuse, skoler og institutioner. Det skønnes, at der i dag er bygget 15.000-18.000 bygninger med metoden.

Funderings-metoden har bestået prøveperioden og har vist sig at være en sikker løsning også på længere sigt. Der har i løbet af de forløbne årtier ikke vist sig svigt forårsaget af metoden, som samtidig har det plus, at den giver mindre risiko for differenssætning ved dårlige jordbundsforhold.

Metoden påkalder sig i øjeblikket voksende opmærksomhed, da den kræver mindre beton og gravearbejde og dermed udleder mindre CO2 end de traditionelle løsninger med støbning i dybden.

Større fokus på CO2

– Vi oplever, at byggebranchen som en naturlig følge af CO2 kravene i BR23 i løbet af det seneste år har fået større fokus på at mindske forbruget af beton og dermed udledningen af CO2. Det er med til at give større opmærksomhed om muligheden for fundering til lav dybde med vores BEWI Sokkel elementer, siger Martin Bendix, R&D Manager hos BEWI Insulation Danmark A/S.

Det er typisk muligt at halvere forbruget af beton ved at støbe fundamentet i forme af EPS. Samtidig med at den lave dybde kræver mindre beton i støbningen, så giver BEWI Sokkel-elementerne i EPS mere præcis kontrol med forbruget af beton end de traditionelle løsninger, hvor der graves en rende i jorden.

Økonomiske fordele

BEWI Sokkel-elementer bruges til fundering til lav dybde for såvel lette som tunge ydervægge til bygninger i 1 til 1,5 plan. Elementerne kan bruges til at bygge i forskudte plan og kan kombineres med stort set alle funderingsformer – oftest sandpudefundering, men også skruefundamenter, pæle, lastkompensation og pladefundering.

Udover besparelser i forbruget af beton har støbningen med BEWI Sokkel økonomiske fordele, da metoden sparer arbejdstimer og arbejdsgange på byggepladsen.

– For den udførende betyder det meget, at der kan skæres et par dage af byggetiden. Byggeperioden er typisk kortere, da der er mindre gravearbejde, og sokkelelementerne er enkle og hurtige at montere. Der spares en betonstøbning i forhold til traditionel støbning med fundament og terrændæk, og derudover er der mulighed for at undgå sokkelpuds, som risikerer at revne, fortæller Martin Bendix.

Som en yderligere bonus bliver arbejdsmiljøet på byggepladsen bedre, da de lette sokkelelementer ikke giver samme tunge løft som traditionelle byggematerialer. Metoden giver endvidere en nem integrering af radonsikring.

Mindre varmetab

Fundering med BEWI Sokkel-elementerne giver en ensartet overflade, og elementets isolering er en effektiv afbrydelse af kuldebroer og skaber en sokkel med mindre varmetab, som gør det lettere at overholde kravene i energirammen for byggeriet.

– Energirammeberegningen kan være en udfordring ved fritliggende parcelhuse, hvor der slipper mere varme ud end ved rækkehuse, og her er det især en stor fordel med en sokkel med et lille varmetab, siger Martin Bendix fra BEWI Insulation Danmark A/S.