Sveom Tore Larsen i BEWI Insulation viser frem GreenLine EPS

Denne EPS'en er laget av 100 prosent resirkulert materiale

BEWI lanserer sin nye GreenLine EPS — laget av 100 prosent resirkulert materiale. Varen er allerede standard lagerført.

Fokuset på grønnere løsninger i byggebransjen gjelder også i BEWI, som nå ruller ut sin nye GreenLine EPS — laget av 100 prosent resirkulert materiale. Effekten er minst 60 prosent lavere CO2-fotavtrykk, levert på byggeplass.

—Etterspørselen etter byggevarer med bedre klimaavtrykk er stadig økende. Mange snakker, vi i BEWI må gå foran og ta vårt ansvar, sier salgsdirektør Trond Johannessen i BEWI Insulation Norge.

Derfor starter selskapet allerede nå med å lagerføre GreenLine EPS i 80-kvalitet, i en rekke tykkelser: 50, 100, 150 og 200 mm. De leveres i både 600 x 1200 og 1200 x 2400-formater. Oppdatert prisliste med NOBB-nummer finner du her.

STRENGERE OFFENTLIGE MILJØKRAV FRA 1. JANUAR

Produktet — som av utseende er ganske så lik vanlig EPS — ble vist frem under Bygg Reis Deg-messen nylig, og interessen var betydelig.

Ikke minst blir det fra 1. januar 2024 blir stilt sterkere krav til miljøhensyn i offentlige byggeprosjekter, og GreenLine-produktene fra BEWI kan da bidra til å innfri disse kravene. 

GreenLine EPS fra BEWI kan benyttes til isolering på plate på mark, betongelementer, vegg og tak. I første rekke leveres det fra BEWI sin fabrikk i Fredrikstad. BEWI er den eneste aktøren i markedet som tilbyr dette per i dag.

BEWI Insulation Norge presenterer GreenLine under Bygg Reis Deg 2023.

SAMME KVALITET - LANGT BEDRE FOTAVTRYKK

BEWI samler nå inn over 30 000 tonn EPS årlig, og dette går inn i produksjonen av nye produkter i våre fabrikker. Målet er å doble dette volumet. Det jobbes både med å få tak i mer gjenvinnbar EPS, og ha gode løsninger for hvordan denne innsamlingen kan gjøres smartere.

Samtidig er man opptatt av at produkter laget av resirkulert materiale – som GreenLine EPS – ikke skal stå tilbake for de tradisjonelle EPS-produktene.

— GreenLine har samme gode egenskaper slik som trykkstyrke og isoleringsverdi som vår standard Jackopor EPS. Materialet her er innsamlet gjennom vårt Use-ReUse-konsept og ekstrudert til nytt EPS-råstoff innad i konsernet, sier produktsjef Svein Tore Larsen.

— Det er viktig at BEWI tar føringen på å gjenvinne EPS og skape nye, gode produkter. Både i byggebransjen og i EPS-bransjen spesielt, legger han til.

GreenLine EPS har forøvrig samme lambdaverdi som Jackopor EPS: 0,038

Vil du snakke med oss om GreenLine EPS? Kontakt salgsdirektør Trond Johannessen idag på epost trond.johannessen@bewi.com