Hjälpmedel & Dokument

Byggsystem hjälpdokument

Armering för bärande yttervägg vid återfyllnad av jord Avstånd mellan skiljeväggar Betongtjocklek Vertikal armering, centrisk Horisontal armering, båda sidor A B 7m 140mm 10mm CC 250 12mm CC 300 ❶ 12mm CC 200 eller 16mm CC 300 190mm 10mm CC 250 12mm CC 400 ❶ 12mm CC 400 ❶ 8m 140mm 10mm CC 250 12mm…