Grey grades

  • Respect. Respekt till våra kunder, miljön, moderna levnadsstandarder och säkerhet har varit RAW-faktorn i vår innovationsprocess för att utveckla det bästa isoleringsmaterialet på EPS-marknaden.
  • Advanced. Avancerad processteknik säkerställer upp till 20% högre isoleringsförmåga, vilket innebär en betydande minskning av energiförbrukningen. Applikationer konverterade till RAW G håller hushållen varma under de hårdaste förhållanden, och även håller dem svala och bekväma i sommarens värme. Med hållbart råmaterialval kan ditt hem vara ett hem för kommande generationer framöver.
  • Where. Varhelst du behöver enastående isoleringsprestanda. Ett material för ICF, ETICS, golv, tak, kavitetsvägg, utfyllnad, SIP. Möjligheterna är många!
  • Green. Grey är det nya gröna. Det är återvinningsbart, lätt, kostnadseffektivt och minskar utsläppen av växthusgaser. De internationella miljömålen på byggnadsmaterial fylls i med RAW G, som består till 98% av luft.

Produkter

ProductBeadTypical uses
G-510p0.8 - 1.6Block moulding
GF-514p0.8 - 1.6Block and shape moulding

Nedladdningar

Dokument Ladda ner
Technical data sheet G-510p
Technical data sheet GF-514p

Försäljning