Produkter och tjänster

Insulation grades

Betydelsen av energieffektiva bygg- och infralösningar kommer att bli allt viktigare i framtiden. Genom att välja BEWis råmaterial i den egna processen skapar kunden en hållbar konstruktion som varar långt in i framtiden. EPS har utmärkta isoleringsegenskaper och det är ett kostnadseffektivt material, som är lätt att använda.