Produkter och tjänster

BEWi Isoflex

Skall du komplettera din grund med golvvärme är BEWis golvvärmeskiva det självklara valet. Skivan är unik och gör arbetet både snabbare och lättare. Golvvärmeskivan läggs som översta lager i en grund. Upphöjningarna med sin koniska form gör att golvärmeslang kan fästas i önskat mönster utan andra fästanorningar. Upphöjningarna fungerar också som armeringsdistanser, dvs. armeringen läggs direkt på skivan. Golvärmeskivan är formgjuten i grå cellplast och har specialfals som fixerar skivorna i varandra och minimerar risken för köldbryggor. Isoflex är bra för både tiden och ekonomin.