Produkter och tjänster

BEWi EPS Grey

Att en viss typ av grå cellplast har bättre isoleringsförmåga än vit är man överens om. Lambdavärde, kallar man det, även om man lika gärna kan kalla det mervärde. För med ökat lambdavärde kommer tunnare isoleringsskivor, sparade volymer, lägre transportkostnader och framför allt; minskad energiförbrukning. EPS Grey har ca. 20% bättre isolervärde än traditionell vit. Det bättre isolervärdet uppnås genom en annan typ av råvara med tillsats av grafit.