Vägg

vägg

BEWi utvecklar och tillverkar produkter som fungerar exceptionellt i samband med utbyggnad av vägg. Våra lösningar är enkla att arbeta med, går snabbt att montera och ger mycket goda möjligheter till unik utformning.

BEWi:s byggsystem är ett flexibelt och komplett system för vägg till t.ex. källare, bostadshus, småhus och souterrängvåningar. Byggsystemet består av formgjutna skivor som sätts samman med hjälp av plastbroar. De färdiga blocken ställs sedan ut och staplas enligt Lego-principen i önskad form. Slutligen fylls hålrummet mellan cellplastskivorna med betong och ger en färdig väggkonstruktion. Kan förutom väggar också användas till fundament och grundmurar.

Systemet är snabbt och enkelt att använda, är miljövänligt och används med fördel till byggnation av lågenergihus. Konstruktionen bidrar också till en bra innermiljö utan mögel, ljuddämpande egenskaper samt är också så gott som underhållsfritt. I de formgjutna skivorna finns ingjutna plastskenor som innebär möjlighet till direktinfästning av regelverk för OSB, gips, träpanel, plåt m.m. men ytan på blocken är också en bra grund för puts, tegel, el. stenbeklädnad.

BEWis byggsystem är enkelt och snabbt att montera, ger en mycket tät konstruktion utan genomgående köldbryggor och en mycket låg energiförbrukning.