Vägbanor

väg

BEWi’s lösningar går även att använda som underlag och utfyllnad och isolering under vägbanor och garageuppfarter.

Cellplast är tack vare sin låga vikt mycket lätthanterligt vid vägbyggen. Det ger en god stabilitet på vägbanor, och kan med fördel användas för att förebygga tjälsprickor. Lägger du BEWi’s cellplast under den asfalterade garageuppfarten får du god isolation som motverkar sprickor.

BEWi’s XPS är ett utmärkt alternativ under tungt belastade vägar, exempelvis järnvägar.

xps spread
Läs gärna vår XPS-broschyr!