Tak

tak

Det finns flera anledningar till att isolera ett tak. Det kan handla om att isolera en vind inför att den ska inredas, men framförallt kan det sänka husets totala uppvärmningskostnad avsevärt.

BEWi har lösningar både för nybyggen av tak, och tilläggsisolering. Att isolera med cellplast är lämpligt eftersom materialet är lätt att arbeta med tack vara låg vikt och har mycket goda isolationsegenskaper. BEWi’s takskivor har dessutom ett mycket lågt fuktupptag vilket ger ett torrt och säkert klimat.

Nedan finns en checklista att ta med vid isolering av fasad och takarbete.

I boken EPS i tak nedan finns utförlig information om vad du bör tänka på vid takisolering med EPS. Information om isolering av olika takkonstruktioner, tilläggsisolering med mera.

Checklista vid fasad och takarbete // Plast- & Kemoföretagen
eps i tak
EPS i tak // Plast- & Kemiföretagen