BEWi Byggsystem

pool

Om du ska bygga pool har BEWi lösningarna för ett smidigt bygge. Vårt byggsystem lämpar sig inte bara till byggen ovanpå mark, utan fungerar även utmärkt till pooler!

BEWi Byggsystem fungerar utmärkt till poolbygge då det klarar av höga laster, och kan utformas med stor frihet. Vill du bygga en pool med runda former är inte det heller något problem då byggsystemet går att radiesåga. Blocken består av grå cellplast som monteras enligt LEGO-principen.

Markpool

En markpool är en pool som ligger nedgrävd i marken, och där marken runt poolen används som motfyllnad. BEWi’s produkter i cellplast lämpar sig särskilt bra för detta då de står bra emot fukt. De drar inte heller till sig mögel eller andra mikroorganismer då de inte kan livnära sig i materialet.