Golv

golv

För ett mer behagligt golv – isolera med BEWi Golvskiva. De två främsta anledningarna till att isolera golvet är att få ett behagligt klimat, och sänkta energikkostnader. Tilläggsisoleringen görs enkelt genom förläggning direkt på betongunderlag. Komforten förbättras, inte bara genom att det blir varmare om fötterna utan golvet får genom cellplasten en liten svikt som gör det behagligare att gå på.

Genom att använda cellplast som tilläggsisolering i ditt golv slipper du arbete med att regla samt köldbryggor, som annars hade varit fallet med mineralull. Cellplast är också okänsligt för fuktpåverkan. Mellan cellplast och ytskikt som parkett, laminat eller homogent trägolv läggs med fördel ett lager luntpapp för att förhindra ev. ”knarrljud”.

Om golvet ska belastas särskilt tungt har vi lösningar i form av XPS-skivor. XPS står emot högre belastning än EPS och kan med fördel placeras där tung last kan förekomma, i exempelvis industrilokaler.

BEWi har även lösningar för golvvärme. Med BEWi’s enkla och snabbmonterade golvvärmeskiva ISOFLEX får du jämnt fördelad värme över hela golvet.

Såhär isolerar du golvet steg för steg

golvläggning

  1. Se till att golvet är fritt från lister och eventuella heltäckningsmattor.
  2. Om underlaget är betong läggs en PE-folie ut. Detta för att få en fuktspärr underifrån. PE-folien läggs ut med 300 mm överlapp.
  3. BEWi’s grund eller golvskivor läggs ut. Vilken typ beror på ett par faktorer: hur tjock isolering du vill ha, och hur tungt lastat golvet ska vara. Vanligtvis rekommenderar vi vit EPS av S200-kvalitet. Detta för att minska knarrljud och inte få för mycket svikt i golvet. Skivorna läggs ut med förskjutna skarvar, och behöver inte fästas i golvet. Om behov finns kan skivorna kapas till rätt storlek med handsåg.
  4. Belägg isoleringen med spånskivor.
  5. Lägg ut valt golvunderlag, exempelvis parkettgolv. Rådgör med tillverkaren om lämplig metod.