Konstruktioner


Ska du bygga nytt har BEWi lösningar för de flesta konstruktioner! Oavsett om det ska byggas stort eller smått, tungt eller lätt. Med BEWi underlättas hela byggprocessen tack vare smarta och energieffektiva lösningar som håller år efter år.

Takskiva

Skivor för isolering av tak då kraven på tryckhållfasthet är höga.

Läs mer

Tjälisolering

Genom att isolera marken med BEWi XPS undviker man tjällyftning även vid snöröjda markytor.

Läs mer

Grundskivor

BEWi XPS Grundskivor används där det ställs extra höga krav på tryckhållfasthet.

Läs mer

Isolerskivor

Isoleringsskivor där särskilt höga krav på tryckhållfasthet och låg fuktupptagning föreligger.

Läs mer

Golvskiva

Cellplast är ett överlägset material för isolering av golv som ger ett behagligare inomhusklimat.

Läs mer

Fasadskiva

BEWis cellplastskivor avsedda för fasadisolering är ett utmärkt alternativ som väggisolering både vid nybyggnation och tilläggsisolering.

Läs mer

Takskiva

Cellplast som takisolering går snabbt att lägga, det tål att gå på och det kan kombineras med nästan alla tätskikt.

Läs mer

Dräneringsskiva

Cellplastskivor speciellt avsedda för dränering, fukt- och värmeisolering av källaryttervägg.

Läs mer

Vägblock och Lättfyllnad

Cellplast är ett överlägset fyllnadsmaterial i vägbankar och andra sättningsbenägna områden.

Läs mer

Dräneringsskiva

Cellplastskivor speciellt avsedda för dränering, fukt- och värmeisolering av källaryttervägg.

Läs mer
fasadskiva

Putsskiva

BEWis cellplastskivor avsedda för fasadisolering är ett utmärkt alternativ som väggisolering både vid nybyggnation och tilläggsisolering.

Läs mer

Takskiva

Cellplast som takisolering går snabbt att lägga, det tål att gå på och det kan kombineras med nästan alla tätskikt.

Läs mer

Golvvärmeskiva

Formgjuten skiva, speciellt framtagen för vattenburen golvvärme som spar både tid och pengar på arbetsplatsen.

Läs mer

L-Element Fiberbetong

L-Element med ett ytskikt av 10 mm fiberförstärkt betong  för bostad och industrigrunder.

Läs mer

L-Element Fibercement

Formgjutet L-element för användning vid plan schaktbotten för bostad och industrigrunder. Idealiskt för golvvärmesystem.

Läs mer

I Element

I-system med pågjuten fiberbetongskiva. Monteras i glesform. Kan även användas för tilläggsisolering.

Läs mer

Ringmur

Marknadens enda ringmur med ren betongkärna samt med raka och hörn i samma element.

Läs mer
Det finns ingen bild

TF-Element

Kontursågat TF-element för att bära upp högre laster som vid t.ex. tegelfasad.

Läs mer

BEWi Byggsystem

Lågenergihus enligt LEGO-principen, den aboslut enklaste vägen till ett nytt bostadshus, fritidshus, industribyggnad, pool med mera.

Läs mer

Stöttesystem till Byggsystem

Ett bra verktyg gör halva jobbet sägs det. Stödsystemet är specialanpassat för vårt byggsystem, förenklar byggprocessen och ger ett bättre slutresultat.

Med stödsystemet kan du justera arbetshöjden när du fyller betong.

Läs mer

PE-Folie

Åldersbeständig polyetenfolie avsedd att användas som luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv.

Läs mer