Vad är Cellplast?

Vad är Cellplast?

Cellplast används som ett samlingsnamn för en mängd olika expanderade plaster. Beroende på kemisk sammansättning och det sätt varpå expansionen utförs, erhålls produkter med mycket olika egenskaper.

Cellplast har egenskaper som god isoleringsförmåga, hållfasthet, låg vikt och är lätt att bearbeta. Det lämpar sig för applikationer som isolering och grundmaterial i byggnader och andra anläggningar, samt olika typer av förpackningar.

Vanligt förekommande typer av cellplast är EPS och EPP.

  • EPS, expanderad polystyren, består av små kulor som smälts samman under värme och tryck. EPS har god isoleringsförmåga då den består till 98 procent av innesluten luft. Den har även hög fukttålighet och ger därför ett bra skydd mot kyla, vind, fukt och mögel.
  • EPP är expanderad polypropylen. Råmaterialet till EPP är polypropylengranulat. EPP har mycket god stötupptagningsförmåga, god värmetålighet, god isoleringsförmåga samt är resistent mot de flesta kemikalier. Dessa unika egenskaper gör att det finns många olika användningsområden för EPP såsom olika typer av retursystem, förpackningar till instrument, kameror, tekniska isoleringar, bilkomponenter, nackskydd m.m.
  • XPS, extruderad polystyren, är ett jämnare material än cellplast av EPS-typ. Den väger mer, tål högre tryckbelastningar och ger ett ännu bättre skydd mot fukt och frysning.

Vi har nedan tagit fram en informationsgrafik som illustrerar vad EPS är, hur det är uppbyggt och vilka egenskaper det har.

Klicka på bilden för större!

EPSINFO