Operation Clean Sweep

Operation Clean Sweep

Som partner i det internationella initiativet Clean Sweep är BEWi med och bidrar till renare hav. Syftet med Clean Sweep är att bekämpa spill av plastgranulat från tillverkningsindustrin ut i miljön. Initiativet är en del av det globala initiativet Marine Litter Solutions som ska förbättra världens havsmiljöer.

BEWi Group är som partner i Clean Sweep förpliktigat att undvika spill av plastgranulat. I avtalet ingår en regelbunden revision. I praktiken innebär medlemskapet att BEWi Groups fabriker i Danmark och Sverige organiserar uppsamling av plastgranulat i dagvattnet, kontinuerligt
utbildar personalen, samt undersöker förekomst av spill i fabrikens kloaker vid den månatliga säkerhetskontrollen.