BEWi Group

About Us

Om oss

BEWiSynbra Group förvaltar och kontrollerar hela kedjan från råvara till färdig produkt inom byggnadsisolering, förpackningar och tekniska förpackningar. Vi investerar i ny teknik och utveckling av innovativa miljösmarta produkter vilket skapar värde i alla led. I takt med att marknaden växer kommer BEWiSynbra Group växa, både organiskt och genom förvärv för att skapa positiva synergier kring inköp, råvaruhantering, marknadskännedom, kundfokus, effektiv produktion och administration.

BEWi Group ägs till 50,6% av Frøya Invest AS, till 22,4% av Gjelsten Holding AS, till 25,4% av Verdane Capital Advisors, och till 1,6% av ledande befattningshavare i BEWi.