Finansiering

BEWiSynbra Group AB har två obligationslån som nämns i listan företagsobligationer på NASDAQ Stockholm. Det första obligationslånet på 550 MSEK emitterades 2017 med en löptid till 2020, medan det andra obligationslånet på 75 miljoner euro utfärdades 2018 med en löptid till 2022. Dessutom har koncernen en kreditfacilitet (RCF) med en gräns på 275 MSEK.

Se mer information här…