Regulatoriska pressmeddelanden

BEWiSynbra Group postpones IPO and listing on Oslo Børs

Solna, Sweden, 27 November 2018: Reference is made to the announcement from BEWiSynbra Group AB (publ) (“BEWiSynbra” or the “Company”) on 12 November 2018 regarding the Company’s intention to launch an initial public offering (“IPO”) and to apply for a listing at Oslo Børs. Equity markets have deteriorated significantly since the Company announced its intention…

Delårsrapport januari – september 2018

Ladda ner dokument

Väsentliga punkter från rapporten BEWiSynbras nettoomsättning uppgick till 1 160,2 MSEK under Q318. Ökningen från 459,7 MSEK från Q317 var 152%, och förklaras till 133 procentenheter av förvärv Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2018 uppgick till 2 685,9 MSEK. Ökningen från 1 347,4 MSEK samma period föregående år var 98% och 81 procentenheter av denna är relaterad…

BEWiSynbra erhåller obligationsinnehavarnas godkännande avseende ändringar i villkoren för BEWiSynbras SEK 550 miljoner obligationslån och sitt EUR 75 miljoner obligationslån

Ladda ner dokument

Den 31 augusti 2018 offentliggjorde BEWiSynbra Group AB (publ) (”BEWiSynbra Group”) att bolaget hade initierat ett skriftligt förfarande för att ändra vissa villkor i sitt SEK 550 miljoner obligationslån (ISIN SE0009857980) och sitt EUR 75 miljoner obligationslån (ISIN SE0010985556) (”Obligationerna”). Agenten för Obligationerna (Nordic Trustee & Agency AB (publ)) har administrerat det skriftliga förfarandet som…

Kallelse till extra bolagsstämma i BEWiSynbra Group AB (publ)

Ladda ner dokument

Aktieägarna i BEWiSynbra Group AB (publ), org.nr 556972-1128 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 september 2018 kl. 10.00, på Bolagets huvudkontor, Gårdsvägen 13, 169 70 Solna. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för…

BEWiSynbra initierar ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren i sitt SEK 550 miljoner obligationslån och i sitt EUR 75 miljoner obligationslån

Ladda ner dokument

BEWiSynbra Group AB (publ) (”BEWiSynbra Group”) har idag initierat ett skriftlig förfarande för att ändra vissa villkor i sitt SEK 550 miljoner obligationslån (ISIN  SE0009857980) och sitt EUR 75 miljoner obligationslån (ISIN SE0010985556) (”Obligationerna”). Den föreslagna ändringen innebär att vissa korgbelopp för finansiella åtaganden ökas för att möjliggöra fortsatt expansion av verksamheten. Vidare föreslås en…

Delårsrapport januari-juni 2018

Ladda ner dokument

Andra kvartalet, april-juni 2018 Nettoomsättningen ökade med 126,5 % och uppgick till 1 034,4 MSEK (456,7 MSEK). Synbra svarade för 98,4 % av denna ökning. Justerat för valuta ökade omsättningen med 120,8 %. EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 93,9 MSEK (25,8 MSEK). Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 71,5 MSEK (13,1 MSEK). Rörelseresultatet…

Kommuniké från BEWi Group AB (publ):s extra bolagsstämma

Ladda ner dokument

BEWI Group AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum torsdagen den 12 juli 2018 på bolagets huvudkontor i Solna. Ändring av bolagets namn och antagande av ny bolagsordning Stämman beslutade att genom ändring av bolagets bolagsordning ändra bolagets namn från BEWI Group AB (publ) till BEWiSynbra Group AB (publ). Stämman beslutade vidare att ändra kallelsesätt till…