Rapporter

Delårsrapport januari – september 2018

Ladda ner dokument

Väsentliga punkter från rapporten BEWiSynbras nettoomsättning uppgick till 1 160,2 MSEK under Q318. Ökningen från 459,7 MSEK från Q317 var 152%, och förklaras till 133 procentenheter av förvärv Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2018 uppgick till 2 685,9 MSEK. Ökningen från 1 347,4 MSEK samma period föregående år var 98% och 81 procentenheter av denna är relaterad…

Delårsrapport januari-juni 2018

Ladda ner dokument

Andra kvartalet, april-juni 2018 Nettoomsättningen ökade med 126,5 % och uppgick till 1 034,4 MSEK (456,7 MSEK). Synbra svarade för 98,4 % av denna ökning. Justerat för valuta ökade omsättningen med 120,8 %. EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 93,9 MSEK (25,8 MSEK). Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 71,5 MSEK (13,1 MSEK). Rörelseresultatet…

Delårsrapport januari-mars 2018

Ladda ner dokument

VD-KOMMENTAR Årets första kvartal präglades av förvärvet av Synbra B.V., en holländsk specialist inom cellplast med verksamheter i Nordeuropa och Portugal. Båda bolagen är etablerade tillverkare av bygg- och förpackningslösningar, med kompletterande verksamhet Köpeskillingen uppgår till 117,5 MEUR och förvärvet innebär mer än en fördubbling av BEWi’s verksamhet. Förutsättningar för förvärvet har varit godkännande av…

Bolagsstyrningsrapport

Ladda ner dokument

Bolagsstyrningen syftar till att skapa förutsättningar för långsiktigt värdeskapande för ägare genom en god riskkontroll och företagskultur. Grunden för bolagsstyrningen i BEWI Group AV (publ) utgörs, förutom av tillämpliga lagarm av bolagsordningen och aktieägaravtal. Dessutom finns ett antal styrdokument såsom styrelsens arbetsordning, policydokument, tydliga mål och strategier.