BEWi RAW G

BEWi RAW G

  • Respect. Respekt till våra kunder, miljön, moderna levnadsstandarder och säkerhet har varit RAW-faktorn i vår innovationsprocess för att utveckla det bästa isoleringsmaterialet på EPS-marknaden.
  • Advanced. Avancerad processteknik säkerställer upp till 20% högre isoleringsförmåga, vilket innebär en betydande minskning av energiförbrukningen. Applikationer konverterade till RAW G håller hushållen varma under de hårdaste förhållanden, samt även håller dem svala och bekväma i sommarens värme. Med hållbart råmaterialval kan ditt hem vara ett hem för kommande generationer framöver.
  • Where. Varhelst du behöver enastående isoleringsprestanda. Ett material för ICF, ETICS, golv, tak, tak, kavitetsvägg, utfyllnad, SIP. Möjligheterna är många!
  • Green. Grey är det nya gröna. Det är återvinningsbart, lätt, kostnadseffektivt och minskar utsläppen av växthusgaser. De internationella miljömålen på byggnadsmaterial fylls i med RAW G, som består till 98% av luft.