Kallelse till extra bolagsstämma i BEWiSynbra Group AB (publ)

Aktieägarna i BEWiSynbra Group AB (publ), org.nr 556972-1128 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 september 2018 kl. 10.00, på Bolagets huvudkontor, Gårdsvägen 13, 169 70 Solna. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för…

BEWiSynbra strengthens its position by acquiring BEWi Norway and BEWi Automotive

Solna, Sweden – 10 September 2018 – BEWiSynbra Group AB (publ) enters into agreements to acquire BEWi Produkter AS, BEWi Polar AS (together BEWi Norway) and BEWi Automotive AB. The acquisitions will strengthen the company’s leading position within packaging and insulation solutions in Europe. Further, the company is currently evaluating a prospective listing of its…

BEWiSynbra initierar ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren i sitt SEK 550 miljoner obligationslån och i sitt EUR 75 miljoner obligationslån

BEWiSynbra Group AB (publ) (”BEWiSynbra Group”) har idag initierat ett skriftlig förfarande för att ändra vissa villkor i sitt SEK 550 miljoner obligationslån (ISIN  SE0009857980) och sitt EUR 75 miljoner obligationslån (ISIN SE0010985556) (”Obligationerna”). Den föreslagna ändringen innebär att vissa korgbelopp för finansiella åtaganden ökas för att möjliggöra fortsatt expansion av verksamheten. Vidare föreslås en…

BEWi Produkter

BEWiSynbra Group är en av norra Europas största aktörer inom utveckling och tillverkning av expanderad polystyren (EPS), extruderad polystyren (XPS) och produkter av expanderad polypropen. Vi är specialister på kundanpassade förpackningslösningar och komponenter samt isoleringsprodukter och innovativa lösningar för byggbranschen.

BEWiSynbra Group vill etablera och utveckla stabila och förtroendefulla affärsrelationer med våra kunder och partners. Tillsammans med dem ska vi möta och hitta lösningar på framtidens ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar. EPS, som är fokus för BEWiSynbra-gruppens verksamhet, har flera ekologiska fördelar jämfört med liknande material. Vårt arbete har länge fokuserats på ytterligare förbättringar av dessa egenskaper samt att utveckla nya applikationer.

Läs mer