Prisidėkite prie integruotos visuomenės

Kurkite teigiamą socialinį poveikį visiems BEWI veiklos grandinės nariams Prisidėkite prie integruotos visuomenės - VAIZDO ĮRAŠAS (angl.)

Iki 2030 m. pasižadėjome sukurti teigiamą socialinį poveikį visiems susijusiems su BEWI

Siekdami integruotos visuomenės kertiniu savo uždaviniu laikome būtinybę suteikti galimybę visiems į teisingumą ir taip kurti efektyvias, patikimas ir integruotas institucijas. Tai apima daug įvairių veiklų, tokių kaip pagarba žmogaus teisėms ir aplinkos, kurioje kiekvienas turi savo balsą ir gali būti įtrauktas bei įgalintas aktyviai dalyvauti kasdieniniame gyvenime, propagavimas.

BEWI, kaip įmonė, turi atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant įtraukią visuomenę, būdama atsakingu darbdaviu, partneriu ir kolega. Galime turėti įtakos žmonėms ir bendruomenėms šalyse, kuriose veikiame, rimtai vertindami antikorupcinę politiką, darbo teisės klausimus ir bendruomenės įsitraukimo į savo organizaciją lygį.