Blive cirkulære

At være en cirkulær virksomhed bygget på vedvarende energi. Video - Becoming Circular
Vores løfte

I 2030 er vores ambition at være en cirkulær virksomhed bygget på vedvarende energi. For at nå vores mål skal vi lykkes med tre processer:

Lean

handler om klassisk økonomisk effektivitet. Fokus på at producere mere af mindre, og ved at bruge vedvarende energi

Keep

handler om at beholde ressourcerne i loopet så længe som muligt. Det betyder at give produkter en længere levetid, enten fordi selve produktet holder længere, eller fordi komponenterne kan repareres, opgraderes eller genbruges i nye produkter.

Close

handler om vores vision om at gå fra vores nuværende tilgang med “take-make-waste” til en mere bæredygtig tilgang med “borrow-use-return”. Dette omfatter design af produkter, der nemt kan genanvendes, samt at sikre, at produkterne indsamles og genanvendes efter deres levetid.

Styrken ved denne tredelte proces er, at den understreger vores mål: Anvend et minimum af ressourcer, bevar ressourcerne så længe som muligt og hav et minimum af affald og emissioner. Samtidig skal alle vores aktiviteter helst drives med vedvarende energi.

I 2030 har vi forpligtet os til:

/

50% genanvendte eller ikke-fossile råmaterialer. 50% ikke-fossile energikilder (scope 1 og 2), 50% af transport baseret på ikke-fossilt brændstof (scope 1 og 3). 100% af produktionsenhederne er ISO 14001 certificeret.

/

100% af de produkter, der produceres og/eller handles, er genanvendelige. Samarbejd med kunder for at udforske og identificere produkter med potentiale til at forbedre cirkulariteten gennem modeller for genbrug.

/

Indsaml den samme mængde af råvarer, som vi leverer til markedet hvert år (med en levetid på mindre end et år). Nul affald fra produktionen. Reducér vores affaldsproduktion og frasortér 80% af vores affald til materialegenanvendelse.