Aktyvi partnerystė

Esame aktyvūs ir atsakingi verslo partneriai, siekiantys bendradarbiavimu sukurti mūsų planetą saugančią bei jos išteklius tausojančią žiedinę ekonomiką Aktyviai įsitraukiame į partnerystę - VAIZDO ĮRAŠAS (angl.)

Siekis žiedinės ekonomikos viziją paversti realybe reikalauja fundamentalių, kryptingų pokyčių produkcijos panaudojimo ir perdirbimo srityse. Tam būtina veikti išvien visos gamybos grandinės, vyriausybės ir visuomenės mastu.

Skirtingų požiūrių ir sričių bendradarbiavimą laikome neginčijama stiprybe. Tikime, kad susivienijusi plati įmonių, vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų ir akademikų bendruomenė kartu gali optimizuoti gamybinius bei kiekybinius pajėgumus ir pagerinti mūsų planetos ekologinę būklę. Tokia partnerystė atvertų duris Paryžiaus konferencijos tikslų įgyvendinimui bei sukurtų tarptautinę bendrystę, kurios nariai galėtų laisvai rinkti, gauti ir dalytis vertingomis žiniomis bei informacija.

Esame įsipareigoję iki 2030:

Patobulinti žiedinės ekonomikos politiką ir pramonėje taikomus standartus

Aktyviai dalyvauti tarptautinėse iniciatyvose, skatinančiose žiedinės ekonomikos sprendimus.

Tapti aktyviais nacionalinių pramonės asociacijų nariais visose šalyse, kuriose dirbame. Laikantis atvirumo bei skaidrumo principų su kitais nariais dalintis savo patirtimi apie sėkmingus ar sudėtingus mūsų išgyventus laikotarpius ir kelyje pasitaikiusius iššūkius.

Ugdyti savo žinias bei užtikrinti naujovių diegimą siekiant įgalinti žiedinės ekonomikos sprendimus

Dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir tyrinėti žiedinės ekonomikos plėtros galimybes.

Skatinti visuomenės įsitraukimą į žiedinę ekonomiką bendradarbiaujant ir dalinantis žiniomis su ekonomiškai besivystančių šalių organizacijomis.

Drauge kurti pridėtinę vertę

Kartu su partneriais ieškoti vis daugiau būdų panaudoti žiedinės ekonomikos principus modeliavimo, inovacijų, perdirbimo bei jau panaudotų medžiagų surinkimo srityse.

Aktyviai bendradarbiauti su tiekėjais bei didinti tvarių produktų ir sprendimų poreikį.

Rinktis tik visiškai mūsų tvarumo reikalavimus atitinkančius tiekėjus.

Mūsų partnerystės

EUMEPS

Europos polistireninio putplasčio gamintojų asociacija (EUMEPS) yra reikšmingiausia polistireninio putplasčio (EPS) pramonei atstovaujanti organizacija, jungianti 23 nacionalines asociacijas Europoje. EUMEPS veikla nukreipta į du pagrindinius rinkos segmentus: statybines medžiagas ir pakuotes bei techninius komponentus. Asociacija plečia visuomenės akiratį apie EPS produktų pranašumus bei naudą ir drauge siekia iki 2025 m. įgyvendinti užsibrėžtus europinius perdirbimo tikslus.

Operation Clean Sweep

Tikime, jog pažanga siekiant tvaresnės ateities gali būti pastūmėta sėkmingos partnerystes. Vienas iš pavyzdžių- mūsų bendradarbiavimas su ,, Operation Clean Sweep“.

„Clean Sweep“- pasaulinės Marine Litter Solutions iniciatyvos, siekiančios pagerinti jūrų ekosistemų būklę, dalis. BEWI, būdama šios iniciatyvos partnere, prisideda prie užduoties mūsų vandenynus padaryti švaresniais įgyvendinimo. „Clean Sweep“ tikslas – mažinti plastiko, po įvairių gamybinių procesų išmetamo į aplinką, kiekį; kaip „Clean Sweep“ partnerė BEWI privalo visomis išgalėmis vengti aplinkos užteršimo plastiko granulėmis ir atlikti reguliarias tai patvirtinančius patikras. Be to, BEWI padaliniai Danijoje ir Švedijoje organizuoja plastiko granulių surinkimą iš paviršinių vandenų, nuolat specialiai apmoko darbuotojus ir kas mėnesį tiria atliekų buvimą įrenginių cisternose.

European Plastic Pact

BEWI buvo viena iš pirmųjų bendrovių, pasirašiusiųjų European Plastic Pact. Šis susitarimas – viešojo ir privataus sektorių sąjunga, burianti Europos įmones, valstybes ir organizacijas į vieną didelį tinklą. Pakto tikslas – nustatyti plataus užmojo bendrus tikslus, skatinti inovacijas, bendradarbiavimą ir vieningą viso žemyno viziją į žiedinės plastiko ekonomikos Europoje kūrimą. Siekiant sumažinti plastiko atliekų kiekį paktas taikomas eilei sričių: tobulinant dizainą bei gerinant gaminių perdirbimo ir pakartotinio panaudojimo galimybes, skatinant atsakingesnį plastiko naudojimą didinant surinkimo, perdirbimo bei rūšiavimo prieinamumą, įtraukiant daugiau perdirbtų medžiagų į naujų gaminių ir pakuočių gamybą bei daugelį kitų.

PolyStyreneLoop

„PolyStyreneLoop“ kooperatyvas įkurtas kaip demonstracinė įmonė, skirta pavaizduoti uždaro ciklo polistireno ir termoizoliacinių putų atliekų perdirbimo bei bromo išgavimo iš atliekų galimybes. Planuojama demonstracinė gamykla Terneuzen mieste, Nyderlanduose, kuri dirbs naudodama CreaSolv® technologija. CreaSolv® technologija yra sukurta Fraunhofer instituto ir CreaCycle GmbH.