Žiedinė ekonomika, į kurią siekiame įtraukti visuomenę

Siekdami proveržio tvarumo srityje užsibrėžėme ambicingus tikslus iki 2030 m., kuriuos integravome į bendrovės vertybinį pagrindą
Misija

Kaip Europoje įsikūrę pakuočių, techninių komponentų ir termoizoliacijos sprendimų tiekėjai esame įsipareigoję kurti pridėtinę vertę savo klientams, visuomenei bei savininkams

Mūsų strateginis požiūris į tvarumą remiasi trimis kertiniais principais:

Žiedinė ekonomika

Būti atsinaujinančią energiją naudojančiu bei žiedinę ekonomiką vystančiu verslu

Aktyvi partnerystė

Būti aktyviu ir atsakingu partneriu, su pagarba vertinančiu mūsų planetos išteklius ir bendradarbiauti siekiant įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus

Prisidėti prie integruotos visuomenės

Sukurti teigiamą socialinį poveikį visiems BEWI grandinės nariams

/

Tvarūs pirkimai

Dideles mūsų kasmetinių pirkimų apimtis vertiname kaip puikią galimybę siekiant įgyvendinti savo tvarumo viziją. Keldami aiškius tikslus bei išlaikydami aukštus standartus aktyviai bendradarbiaujame su tiekėjais. Taip užtikriname, kad atliekami pirkimai atspindėtų mūsų tikslus, susijusius su efektyviu išteklių panaudojimu, tvarumu ir socialine atsakomybe.

/

Produktų pristatymas

Transportas sukuria didelę pridėtinės vertės dalį, tačiau taip pat yra neatsiejamas nuo CO2 emisijos. Optimizuodami maršrutus, apsvarstydami ir įgyvendindami efektyvesnius transporto priemonių užpildymo būdus, bendradarbiaudami su vežėjais ir reikalaudami naudoti daugiau iškastinio kuro alternatyvų atsakingai planuojame logistiką siekdami švaresnio rytojaus.

/

Surinkimas ir perdirbimas

Esame įsipareigoję veiklą vystyti žiedinės ekonomikos principu. Nuolat investuojame siekdami didinti panaudotų gaminių surinkimo pajėgumus bei bendradarbiaujame su klientais ir partneriais užtikrindami, kad savo paskirtį jau atlikę produktai būtų surūšiuoti, surinkti ir perdirbti. Savo klientams tai siūlome nemokamai!

/

Visuomenės įtraukimas

Puoselėjame savo vertybes bei įsitikinimus, kuriuos aktyviai išsakome ir siekiame įgyvendinti kasdienybėje. Įsipareigojame siekti geresnės gyvenimo kokybės savo darbuotojams, partneriams bei visiems aplinkiniams, susijusiems su kiekviena iš mūsų veiklos sričių.

Tvarumas su BEWI

„Planetary boundaries“ ir žiedinė ekonomika

Palaikome Jungtinių Tautų suformuotus Tvaraus vystymosi tikslus (Sustainable Development Goals) ir savo veikla siekiame juos įgyvendinti. Tikime, kad mūsų planetos išsaugojimo bei klestėjimo pagrindą sudaro žiedinė ekonomika, leidžianti užtikrinti kuo optimalesnį išteklių panaudojimą, vartojimo mastų mažinimą ir aukštos medžiagų bei produktų vertės išlaikymą viso nepertraukiamo ciklo metu. Manome, kad prie tvaresnio išteklių naudojimo, ekonomikos ir pridėtinės vertės augimo neabejotinai prisideda atsinaujinančios energijos vartojimas, pagarba biologinei įvairovei ir socialinis įsitraukimas, kuriuos savo bendrovėje nepaliaujamai skatiname. Žiedinės ekonomikos siekis mus veda į priekį ir motyvuoja aktyviai dalyvauti įgyvendinant eilę tvaraus vystymosi tikslų, tampriai integruotų į mūsų verslo modelį bei įmonės viziją.

ŽIEDINĖ EKONOMIKA IR ĮSITRAUKUSI VISUOMENĖ

BEWI tvarumo strategija

Etika ir jos standartų laikymasis

BEWI veikia pagal visus nacionalinius, regioninius ir tarptautinius įstatymus bei reglamentus. Tačiau verslo etika apima kur kas daugiau nei įprastų reikalavimų laikymąsi.

Mūsų „Elgesio kodeksas“ nustato esmines etiško verslo elgesio normas ir yra taikomas visoms mūsų iniciatyvoms bei su mumis dirbantiems žmonėms. Išpildydami klientų lūkesčius kartu kuriame pridėtinę vertę ir kiekvieną dieną stengiamės tapti geresniais tobulindami savo darbą bei jo kokybę.

Šį požiūrį į verslą geriausiai apibūdina keturios kertinės mūsų vertybės:
Būk atsakingas, Didžiuokis, Būk stabilus, Užtikrink kokybę.

Elgesio kodeksas (angl.)

Jei susidūrėte su neetišku elgesiu, praneškite mums. Mūsų informavimo apie pažeidimus gairėse galite sužinoti, kaip tai padaryti:

Informavimo apie pažeidimus gairės (angl.)

Informavimo apie pažeidimus bendravimo patforma