En cirkulær økonomi og et inkluderende samfund

I BEWI har vi sat ambitiøse mål for vores bæredygtighedsarbejde. Bæredygtighedsstrategien dækker hele vores værdikæde, og med ambitioner der fører frem mod 2030.
Mission

Som én af de førende europæiske leverandører af emballage, komponenter og isoleringsløsninger er vi dedikerede til at skabe værdi for vores kunder, samfundet og vores ejere.

Vores strategiske tilgang til bæredygtighed er baseret på tre søjler:

Blive cirkulære

At være en cirkulær virksomhed bygget på vedvarende energi.

Aktivt deltage i partnerskaber

At være en aktiv og ansvarlig partner, så vi sammen med vores interessenter kan opnå en cirkulær økonomi, der opererer inden for vores planets planetariske grænser.

Bidrage til et inkluderende samfund

Skabe en positiv social påvirkning for alle på tværs af BEWI’s værdikæde.

/

Bæredygtige indkøb

BEWI har en signifikant årlig indkøbsvolumen, og vi ser dette som en mulighed for at drive forandring og øge fokus på bæredygtighed i vores værdikæde. Ved at sætte klare mål og aktivt samarbejde med vores leverandører, arbejder vi for at sikre, at vores indkøb afspejler vores mål knyttet til ressourceeffektivitet, cirkulæritet og social ansvarlighed.

/

Distribution af produkter

Transport er en stor del af værdikæden og står for en stor del af CO2-udledningen. Vi arbejder konstant på at reducere vores transport ved at skabe renere og smartere logistik. Vi vil arbejde på at optimere vores ruter, fylde køretøjer mere effektivt og samarbejde med logistikudbydere for at efterspørge flere ikke-fossile alternativer.

/

Indsamling og genanvendelse

Hos BEWI har vi forpligtet os til at blive cirkulære. Vi arbejder løbende på at øge vores indsamlingskapacitet gennem investeringer og på at samarbejde med vores kunder og partnere for at sikre, at vores produkter bliver frasorteret til indsamling og materialegenanvendelse.

/

Et inkluderende samfund

Vi vil stå på mål for vores værdier og overbevisninger, advokere for forandring og spille en aktiv rolle for at understøtte forandring. Det betyder, at vi aktivt vil engagere os med vores medarbejdere, partnere og naboer for at skabe en positiv indvirkning på levegrundlaget i hele vores værdikæde.

Bæredygtighed i BEWI

Planetariske grænser og den cirkulære økonomi

Vores arbejde med bæredygtighed anerkender vores planets ni planetariske grænser. Vi støtter derfor omstruktureringen af FN’s Verdensmål fra en lineær liste til en figur, hvor de verdensmål der relaterer til vores planets planetariske grænser sætter den grundlæggende ramme for at opnå de andre verdensmål.

For BEWI tilbyder den cirkulære økonomi en ramme for, hvordan vi kan bevæge os mod en økonomi, der arbejder og trives inden for vores planetariske grænser. For os betyder det at udnytte ressourcerne så optimalt som muligt med fokus på at reducere vores forbrug og at holde værdien af produkter og materialer i loopet så højt som muligt i så lang tid som muligt. Kombineret med overgangen til vedvarende energi, respekt for biodiversitet og social inklusion, vil dette sikre en mere bæredygtig anvendelse af ressourcer og samtidig bidrage til værdiskabelse og økonomisk vækst. For BEWI betyder arbejdet hen imod en cirkulær økonomi, at arbejde med mange af Verdensmålene, som en del af vores forretningsmodel.

En cirkulær økonomi og et inkluderende samfund

BEWI Bæredygtighedsstrategi

Etik & compliance

BEWIs drift overholder alle relevante nationale, regionale og internationale love og regler. Forretningsetikken rækker dog ud over compliance.

Vores Code of Conduct angiver de væsentlige krav til etisk forretningsadfærd og gælder for alle, vi arbejder med, og alle vore egne initiativer. Ved at leve op til vores kunders forventninger skaber vi fælles værdi, og vi stræber efter at blive bedre hver dag.

Denne forretningstilgang beskrives bedst af vores fire kerneværdier:
Vær ansvarlig, Vær stolt, Vær stabil, Vær optaget af kvalitet.

Code of Conduct

Hvis du har oplevet uetisk adfærd, bedes du give os besked ved at bruge vores whistleblowing-kanal.

Whistleblowing guidelines
Whistleblowing communications channel